Loodgieter Zottegem  thumbnail

Loodgieter Zottegem

Published Jul 14, 23
4 min read

Loodgieter Zwolle

Toen we vorig jaar het energieakkoord bespraken stelde de VVD de vraag hoe het toch kan dat de hele wereld zegt dat de fossiele-energieprijs maximaal stabiel blijft maar waarschijnlijk zal dalen, terwijl de prijs voor hernieuwbare energie blijft stijgen - loodgieter winkel. Dat is precies het tegenovergestelde van wat het energieakkoord aangeeft. Toen stond ik daar en vroeg iedereen mij vanachter de interruptiemicrofoon of ik mij daarbij niet afwendde van de werkelijkheid.Vindt het CDA dat er extra budget moet komen om die prijsverschillen goed te maken of vindt het dat de doelstelling neerwaarts moet worden bijgesteld? Linksom of rechtsom, we zullen iets moeten doen met deze feiten die op ons afkomen. Mevrouw (CDA): Of de feiten dan ook daadwerkelijk die feiten zijn, hoor ik dan heel graag eerst van de minister en ook om hoeveel het dan precies zou gaan (installatiemateriaal loodgieter).

Dus ik wil graag de effecten meer inzichtelijk hebben. Ik denk dat de VVD dat ook wel wil. De heer (VVD): Het CDA roept de vraag op. Het energieakkoord werd gesloten op basis van zo'n €100 per barrel, terwijl dat nu €50 per barrel is, dus de helft van de prijs.Ik ga er dan van uit dat u erover nagedacht hebt waar u met deze vraag naartoe wilt - loodgieter bij mij in de buurt. Waar wil het CDA landen? Is hetgeen u zegt een opmaat naar meer budget of een opmaat om tegen de minister te zeggen dat het efficiënter moet, waarbij bepaalde doelstellingen niet gehaald worden vanwege kosten voor de burgers? Mevrouw (CDA): Als het efficiënter kan, dan zal hij dat, naar ik aanneem, ook echt wel doen - loodgieter zaventem.

Dus de VVD roept nu een tegenstelling op die ik in ieder geval niet zie. Het mag altijd efficiënt, zo zeg ik tegen collega-woordvoerder René Leegte. Wij vinden dat het al om heel veel geld gaat. loodgieter van ende. We merken dat onze inwoners op dit moment onvoldoende betrokken zijn bij die hele transitie.

Loodgieter Roden - 24-uurs Service - 75 Jaar Ervaring

Daarom heb ik die ook gesteld aan de minister: wat betekent een en ander en welke kant gaan we dan op? Op die manier kunnen we er met elkaar nog eens goed over nadenken. De : U had het zo-even, naar ik aanneem, toch over de heer Leegte, hè? Mevrouw (Groen, Links): Ik denk dat het CDA met mij van mening is dat de klimaatverandering zich erg weinig aantrekt van dalende of stijgende olieprijzen.

Mevrouw (CDA): Het CDA heeft altijd gezegd — het staat ook in ons verkiezingsprogramma — dat wij 14% moeten halen in 2020. We hebben toen ook gezegd dat als 16% binnen de beschikbare geleden zou kunnen worden gehaald, dit een mooie efficiencyslag is die eventueel gemaakt zou kunnen worden. We moeten vaststellen aan de hand van het rapport met de verkenningen dat wij hebben gekregen dat het misschien wel 12% gaat worden.

Tegelijkertijd zien wij waarom het nu zo langzaam gaat: het verkrijgen van draagvlak is voor een groot gedeelte niet op de goede manier aangevlogen. Daardoor zullen wij waarschijnlijk heel veel van die doelstellingen niet halen (beerse loodgieter). Ik hoop, zo zeg ik tegen de woordvoerster van Groen, Links, dat er ruimte komt voor voorstellen voor het vergroten van draagvlak in de regio en om decentraal te proberen de doelstelling eventueel op een andere manier te halen.Daarover hebben de heer Holtackers van het CDA en mevrouw Van Tongeren van Groen, Links eerder al een motie ingediend. loodgieter regio ninove. Mevrouw (Groen, Links): Als we op die 14% moeten uitkomen — van Groen, Links mag het wel wat meer zijn — mag er geen verdere vertraging zijn. Van het CDA hoor ik de hele tijd dat het hinkelt op twee gedachten. loodgieter frans.

Anderzijds hoor ik alleen maar uitstel (loodgieter gouda spoed). Het CDA wil zes maanden uitstel. Het wil nu weer een nieuwe studie naar de mogelijkheden van windenergie langs de Afsluitdijk. Het wil nog weer draagvlak verkrijgen. Winsemius is al in Friesland geweest, maar dat advies is terzijde gelegd. Het CDA wil nog een ronde.

Loodgieter LierWij constateren dat het zo langzamerhand van bovenaf doordrukken wordt. Het CDA heeft daar grote moeite mee - loodgieter zandvliet. U kent ons als een partij die sterk decentraal is opgebouwd. Daarom vinden wij het van belang dat inwoners en bedrijven erbij betrokken worden - loodgieter verlinden. Wij maken ons ernstig zorgen over de hele energietransitie, omdat we zien dat, als je die zo doordrukt met elkaar, het hele draagvlak voor de energietransitie aan het verdwijnen is, juist op de langere termijn.

Loodgieter Helssen bv

Leopoldslei 75, 2930 Brasschaat Click here to learn more

Daar ben ik het van harte mee eens. Dan spannen we namelijk echt het paard achter de wagen en dan verliezen we het, op de lange termijn, voor onze neefjes en nichtjes. Nu voelen heel veel omwonenden van geplande windparken zich niet serieus genomen. Dat leidt tot weerstand. Weerstand zal in een aantal gevallen ook leiden tot rechtszaken.

Latest Posts

Infrarood Verwarming 50m2

Published Jul 16, 24
6 min read

Infrarood Bureau Verwarming

Published Jul 15, 24
7 min read

Zuinige Elektrische Verwarming Infrarood

Published Jul 14, 24
7 min read